Reser­vi­läis­ten ilma-asei­ta näytillä

in reserviläisten puheenjohtaja Sami Junnila esittelemässä Amsterdamista tilaamaansa ilmakivääriä, johon kaikkine lisävarusteineen hän tunnustaa uponneen euron jos toisenkin. Junnilan ohella aseita esittelivät reserviläisistä Jari Sulosuo ja Ville Tapio.

Iin reser­vi­läi­set ry:n ammun­nan­har­ras­ta­jat esit­te­li­vät ja ver­tai­li­vat eri­lai­sia ilma-asei­taan Iin met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen majal­la pitä­mäs­sään pie­ni­muo­toi­ses­sa näyt­te­ly­ti­lai­suu­des­sa. Suur­ta ylei­sö­ryn­täys­tä tapah­tu­ma ei kerän­nyt, mut­ta aja­tus­ten­vaih­toa aseet herät­ti­vät, ja ampu­mis­ta­kin käy­tiin kokeilemassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus