Puhei­ta ja kes­kus­te­lu­ja Iin virtuaalivapussa

Yleisökysymyksiin vastasivat Iin järjestötalolla Iin vasemmiston kunnallisjärjestön sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja kunnanvaltuutetut Tauno Kivelä ja Leena Tiiro.Yleisökysymyksiin vastasivat Iin järjestötalolla Iin vasemmiston kunnallisjärjestön sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja kunnanvaltuutetut Tauno Kivelä ja Leena Tiiro.

Iin vasem­mis­ton vapun­päi­vän vir­tu­aa­li­sen juh­lan ohjel­mas­sa oli puhei­ta, kes­kus­te­lua, musiik­kia ja aiem­pien vap­pu­juh­lien muistelua. 

Juh­las­sa kuul­tiin vasem­mis­to­lii­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja, ope­tus­mi­nis­te­ri Jus­si Sara­mon video­ter­veh­dys ja kan­san­edus­ta­ja Han­na Sark­ki­sen net­ti­so­vel­luk­sen kaut­ta pitä­mä puhe. Molem­mat toi­vat esil­le huo­len­sa työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­män murroksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus