Pohjois-Ii–Olhava -ohi­tus­kais­tau­ra­kan val­ta­tie­sil­to­jen työt käyn­nis­tyi­vät

Val­ta­tien 4 Oulu–Kemi -paran­ta­mis­hank­kee­seen sisäl­ty­vän Poh­jois-Iin ja Olha­van välis­ten ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen ete­nee. Alkusyk­syn aika­na on teh­ty muun muas­sa val­ta­tien levi­tys­ra­ken­tei­ta ja kah­den sil­ta­pai­kan koh­dal­la val­ta­tien vie­reis­ten tei­den sil­to­ja. Seu­raa­va­na käyn­nis­ty­vät pää­tien sil­to­jen raken­nus­työt, jos­sa uusi­taan Hari­so­jan ja Muho­joen ylit­tä­vät val­ta­tien vesis­tö­sil­lat. – Ura­kan työt ete­ne­vät lop­pu­vuo­den aika­na myös tie­ra­ken­nus­töi­den osal­ta. Sil­ta­töi­den ohel­la tien levi­tys­ra­ken­teis­ta suu­rin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus