Pie­ni juh­la, suu­ri asia

Oppilaiden lauluesityksessä kehotettiin aikuisiakin käyttämään järkeä ja säästämään luontoa, koska se on lapsille tärkeä. Oppilaita säesti koulun johtajaopettaja Samuli Hanhisalo.Oppilaiden lauluesityksessä kehotettiin aikuisiakin käyttämään järkeä ja säästämään luontoa, koska se on lapsille tärkeä. Oppilaita säesti koulun johtajaopettaja Samuli Hanhisalo.

Ala­ran­nan kou­lul­le on myön­net­ty Poh­jois­mai­den yhtei­nen ympä­ris­tö­merk­ki eli Jout­sen­merk­ki ensim­mäi­se­nä ala­kou­lu­na Suo­mes­sa. Koro­nas­ta joh­tuen huo­mio­no­soi­tus­ta juh­lis­tet­tiin kou­lul­la pie­nes­ti ulko­sal­la pide­tyl­lä tapah­tu­mal­la, jon­ka yhtey­des­sä Jout­sen­merk­ki myös kiin­ni­tet­tiin kou­lun seinään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus