Olha­vas­sa kul­je­te­taan päät­tä­jiä koulukyytireitillä

Olhavan kyläläiset järjestävät lauantaina tapahtuman, jossa voi tutustua päiväkodin ja koulun tilanteeseen. Kunnanvaltuutetuille järjestetään elämysmatka koulukuljetusreitille.Olhavan kyläläiset järjestävät lauantaina tapahtuman, jossa voi tutustua päiväkodin ja koulun tilanteeseen. Kunnanvaltuutetuille järjestetään elämysmatka koulukuljetusreitille.

Ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mis­pää­tös ja esi­tys Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta ovat saa­neet olha­va­lai­set liikkeelle. 

Kylän aktii­vit jär­jes­tä­vät tule­va­na lau­an­tai­na kun­nan­val­tuu­te­tuil­le elä­mys­mat­kan koulukuljetuksessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus