Maa­ta­lous­tuet ovat tiloil­le eli­neh­to, niil­lä tur­va­taan ja kehi­te­tään koti­mais­ta ruuantuotantoa

Kuivaniemeläisen Rantahyry Oy:n Juho, Kyösti, Sakari ja Heikki Hyry käyttävät maataloustukea muun muassa toiminnan kehittämiseen, kuten eläinten hyvinvointia parantaviin investointeihin. Juho Hyryn mukaan tuella on suuri vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. (Arkistokuva: Sini Piri)Kuivaniemeläisen Rantahyry Oy:n Juho, Kyösti, Sakari ja Heikki Hyry käyttävät maataloustukea muun muassa toiminnan kehittämiseen, kuten eläinten hyvinvointia parantaviin investointeihin. Juho Hyryn mukaan tuella on suuri vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. (Arkistokuva: Sini Piri)

Ruo­ka­vi­ras­to on jul­kais­sut vuon­na 2020 mak­se­tut maa­ta­lous­tuet. Tukia mak­set­tiin Suo­mes­sa kaik­ki­aan rei­lut kak­si mil­jar­dia euroa, jois­ta noin 1,74 mil­jar­dia oli vil­je­li­jä­tu­kia. Maa­ta­lous­tuis­ta noin 40 pro­sent­tia on EU-rahoi­tus­ta. Suu­rin osa tuen­saa­jis­ta on maa­ti­lo­ja, mut­ta jou­kos­sa on myös mui­den alo­jen yri­tyk­siä, yhdis­tyk­siä ja oppilaitoksia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus