Laki­muu­tos lak­kaut­ti kun­tien tie­lau­ta­kun­nat

Yksi uuden yksityistielain merkittävimmistä muutoksista kohdistuu teiden talvikunnossapitoon. Pelkkä auraus ei enää riitä, vaan tienpitäjän on huolehdittava myös liukkaudenpoistosta. Kuluvan talven aikana teitä onkin jouduttu hiekoittamaan miltei useammin kuin auraamaan.

Yksi­tyis­tie­lain muu­tok­set astui­vat voi­maan vuo­den 2019 alus­ta, ja yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä on kun­nis­sa toi­mi­vien tie­lau­ta­kun­tien lak­kaa­mi­nen vii­me vuo­den päät­tyes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus