Kelk­kai­li­jat päris­te­li­vät vesil­le

Katsojien kannalta vesicross on näyttävä laji, sillä ääntä, veden roisketta ja kelkkojen uppoamisia piisasi pitkin päivää.

Moot­to­rien ulvon­ta ja veden rois­ke täyt­ti­vät Vih­ko­saa­ren uima­ran­nan seu­dun ja Illin­su­van­non lau­an­tai­na, kun jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen ISK Waterc­ross -tapah­tu­ma pyö­räh­ti käyn­tiin. Iiseu­dun Kelk­kai­li­joi­den jär­jes­tä­mä moot­to­ri­kelk­ko­jen vesic­ross-kil­pai­lu näki ensim­mäi­sen ker­ran päi­vän­va­lon vuo­si sit­ten, ja sen sil­loi­nen suo­sio innos­ti jär­jes­tä­jät kehit­tä­mään tapah­tu­maa edel­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus