Kär­ry­kau­pal­la ros­kia pois tienvarsilta

Juho Tauriaiselta jätesäkkejä ja kahviliput saivat ensimmäisten joukossa Marita Lukkari ja lapset. Joukko aikoi suunnata omalle asuinalueelleen Illinsaareen, sielläkin poimittavaa heidän kertomansa mukaan riitti harmittavankin runsaasti.Juho Tauriaiselta jätesäkkejä ja kahviliput saivat ensimmäisten joukossa Marita Lukkari ja lapset. Joukko aikoi suunnata omalle asuinalueelleen Illinsaareen, sielläkin poimittavaa heidän kertomansa mukaan riitti harmittavankin runsaasti.

Pide­tään Ii siis­ti­nä ‑kam­pan­jan puit­teis­sa on jo muu­ta­mi­na vuo­si­na kerät­ty keväi­sin ros­kia Iin taa­ja­man tei­den var­sil­ta eri puo­lil­la kylää. Täl­lä­kin ker­taa tei­den vie­ril­tä saa­tiin pois kuo­mu­kär­ryl­li­sen ver­ran täpö­täy­siä jäte­säk­ke­jä, jot­ka pää­tyi­vät Iin Auto­kei­taan ros­ka­pu­ris­ti­meen. Tänä vuon­na tem­pauk­seen osal­lis­tui samaan aikaan myös Jak­ku­ky­lä, mis­sä kyläyh­dis­tys orga­ni­soi ros­kien keruun molem­min puo­lin Iijo­kea. Oman kor­ten­sa kekoon kan­ta­vat keväisin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus