Kar­hun­saa­ren lava elää pai­kal­lis­ten muistoissa

Pertti, Suke ja Tarmo Huovinen, Anita Sievänen, Maria-Liisa Halonen sekä Kaisu Sassi kerääntyneenä Karhunsaaren lavan muistotaulun ympärille.Pertti, Suke ja Tarmo Huovinen, Anita Sievänen, Maria-Liisa Halonen sekä Kaisu Sassi kerääntyneenä Karhunsaaren lavan muistotaulun ympärille.

Kar­hun­saa­ren lava oli ennen van­haan Poh­jois-Iin veto­nau­la. Tans­sit päät­tyi­vät 1975, kun aluet­ta ei enää vuo­krat­tu lavan omis­ta­neel­le Iin Jär­jes­töyh­dis­tyk­sel­le. Tans­sien pää­tyt­tyä muis­tot säi­lyi­vät. Nii­tä kun­nioi­te­taan nyt lavan enti­sel­lä pai­kal­la Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen toi­mes­ta pys­ty­te­tyl­lä muis­to­tau­lul­la. Tans­sien tari­na alkoi SKDL:n Oulun pii­ri­jär­jes­tön halus­ta myy­dä lava Iin Jär­jes­töyh­dis­tyk­sel­le. Laval­le etsit­tiin sopi­vaa paik­kaa, joka lopul­ta löy­tyi lai­duin­paik­ka­na toi­mi­vas­ta saaresta,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus