Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa junan alle Iis­sä – Toi­nen kuo­li lin­tua pelas­ta­neen vetu­rin­kul­jet­ta­jan autoon

Tavarajunaan Iissä 28.12. törmännyt merikotkanaaras painoi 6,62 kiloa ja sen siipien kärkiväli oli 210 senttiä. (Kuva: Ari-Pekka Auvinen)Tavarajunaan Iissä 28.12. törmännyt merikotkanaaras painoi 6,62 kiloa ja sen siipien kärkiväli oli 210 senttiä. (Kuva: Ari-Pekka Auvinen)

Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa kah­den eri junan alle Iis­sä. Meri­kot­kat oli­vat syö­mäs­sä radan vie­rel­lä ollei­ta junaan aiem­min tör­män­nei­tä poroja.

Ensim­mäi­nen meri­kot­kis­ta jäi tava­ra­ju­nan alle maa­nan­tai­na 28.12.

– Radan var­res­sa Iin ja Olha­van puo­li­vä­lis­sä oli junan alle jää­nei­tä poro­ja, joi­den kim­pus­sa muut­kin vetu­rin­kul­jet­ta­jat oli­vat jo näh­neet kot­kia ja korp­pe­ja. Näin kot­kan läh­te­vän len­toon radal­ta ja se len­si suo­raan vetu­rin tuu­li­la­siin, ker­too iiläi­nen vetu­rin­kul­jet­ta­ja, joka halu­aa pysyä nimettömänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus