Jousiam­pu­jat saa­vat har­joi­tus­ti­lat Val­ta­rin koululle

Iin kunnan hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä kirjasi muistiin Iin Metsästysyhdistyksen jousiampujien harjoitusratasuunnitelmia, joiden toteutukseen kunta myönsi osallistavan budjetoinnin tukea. Räinän vieressä jousiammuntajaoston vetäjä Juho Mäenpää, etualalla Jari Turtinen ja Jani Kontio (selin).Iin kunnan hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä kirjasi muistiin Iin Metsästysyhdistyksen jousiampujien harjoitusratasuunnitelmia, joiden toteutukseen kunta myönsi osallistavan budjetoinnin tukea. Räinän vieressä jousiammuntajaoston vetäjä Juho Mäenpää, etualalla Jari Turtinen ja Jani Kontio (selin).

Iin Met­säs­ty­syh­dis­tyk­seen pari kuu­kaut­ta sit­ten perus­tet­tu jousiam­mun­ta­jaos­to sai Iin kun­nal­ta osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin tuke­na 7 000 euroa, mikä mah­dol­lis­taa jousiam­mun­nan har­joi­tus­ra­dan raken­ta­mi­sen. Alus­sa poh­di­tut­ta­nut sopi­vien tilo­jen löy­tä­mi­nen­kin sel­vi­si samal­la, kun Val­ta­rin kou­lun lii­kun­ta­sa­li osoit­tau­tui raa­meil­taan har­joi­tus­ra­dal­le sopivaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus