Jak­ku­ky­län sil­lan kor­jaus­suun­ni­tel­ma ei ole vie­lä val­mis

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan kor­jaus­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­mas­sa, mut­ta ei ollut vie­lä tiis­tai­na sii­nä vai­hees­sa, että se oli­si voi­tu tuo­da Iin kun­nan yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn ja hyväk­syt­tä­väk­si. Lau­ta­kun­ta sai kou­kouk­ses­sa kui­ten­kin infor­maa­tio­ta ja tilan­ne­kat­sauk­sen kor­jaus­suun­ni­tel­mas­ta. Joi­ta­kin koh­tia suun­ni­tel­mas­ta on vie­lä tar­kis­tet­ta­va­na. – Tär­ke­ää on nyt, että saa­daan suun­ni­tel­ma aukot­to­mak­si ja var­mis­tet­tua kai­kil­ta osin, ja asia tuo­daan sit­ten ajal­laan lau­ta­kun­taan,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus