Ilmas­to­lu­ku­pii­rit alka­vat Iin kirjastossa

Iin kir­jas­tos­sa alkaa hel­mi­kuus­sa kai­kil­le avoin ilmas­to­lu­ku­pii­ri, jos­sa lue­taan ilmas­to- ja luon­to­tee­mais­ta kir­jal­li­suut­ta. Ilmas­to­lu­ku­pii­ri tar­jo­aa ihmi­sil­le tilan, jos­sa voi poh­tia esi­mer­kik­si, miten eri­lais­ten ympä­ris­tö­krii­sien kans­sa ele­tään, tai miten kir­jal­li­suus voi aut­taa näi­den tee­mo­jen käsit­te­le­mis­tä esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten kans­sa. Luku­pii­ris­sä lue­taan proo­saa ja tietokirjallisuutta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus