Iin Tou­hu­la Tik­ka­sia uhkaa sulkeminen

Tou­hu­la-päi­vä­ko­dit aloit­taa yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, joi­den lop­pu­tu­lok­se­na saa­te­taan sul­kea enin­tään 43 päi­vä­ko­tia. Näi­den jokos­sa on Iin Tou­hu­la Tik­ka­set. Tou­hu­la on hyväk­syt­ty yri­tys­sa­nee­rauk­seen, jol­la pyri­tään ter­veh­dyt­tä­mään yri­tyk­sen talous ja var­mis­ta­maan toi­min­nan jat­ku­vuus. Suu­rin osa yhtiön päi­vä­ko­deis­ta on talou­del­li­ses­ti vakai­ta, eikä nii­den osal­ta ole suun­nit­teil­la muu­tok­sia. Neu­vot­te­lu­jen ulko­puo­lel­le on rajat­tu yli 140 päi­vä­ko­tia. Näi­den päi­vä­ko­tien jou­kos­sa on Tou­hu­la Harjuntähti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus