Iin kun­nan talous­ar­vio hive­nen plus­sal­la – Hyvin­voi­ni­tia­lu­een vai­ku­tuk­set edel­leen epävarmoja

Kunnanviraston ja Nätteporin rakennusten tulevaisuus ratkennee ensi vuonna.

Iin kun­nan ensi vuo­den talous­ar­vio näyt­tää 280 000 euron yli­jää­mää. Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­na ensi vuo­den talous­ar­vion ja kah­den seu­raa­van vuo­den talous­suun­ni­tel­man ja esit­tää nii­tä kun­nan­val­tuus­ton hyväk­syt­tä­väk­si. Kun­tien toi­min­taan vai­kut­taa sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuun siir­ty­mi­nen vuo­den alus­ta kun­nis­ta hyvin­voin­tia­lu­eel­le. Hyvin­voin­tia­lue vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti kun­nan talou­teen ja rahoi­tuk­seen, vero­tusoi­keu­teen, val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mään, omai­suu­teen, sopi­muk­siin sekä hen­ki­lös­töön. Iin kunnanjohtaja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus