Iin kou­lu­kyy­dit pyri­tään pitä­mään mah­dol­li­sim­man lyhyi­nä pit­kis­tä etäi­syyk­sis­tä huolimatta

Iin kunnan sivistysjohtaja Tuomo Lukkari kertoo, että kunnassa tiedostetaan koululaisten pitkät etäisyydet ja tuleviin reitteihin ja aikatauluihin tulee aina muutoksia ennen koulun alkua.Iin kunnan sivistysjohtaja Tuomo Lukkari kertoo, että kunnassa tiedostetaan koululaisten pitkät etäisyydet ja tuleviin reitteihin ja aikatauluihin tulee aina muutoksia ennen koulun alkua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus