Iin kan­sa­lais­opis­tos­ta historiikki

Tois­sa syk­sy­nä 50 vuot­ta täyt­tä­neen Iin kan­sa­lais­opis­ton his­to­ria on kir­joi­tet­tu kir­jak­si nimel­tä Nät­te­po­rin aka­te­mia. Asial­la on ollut reh­to­ri Tar­ja Rah­ko­lan pyyn­nös­tä Iin kun­nan enti­nen hal­lin­to­joh­ta­ja Erk­ki Tas­ki­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus