Iihin 1,8 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen budjetti

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen olivat tyytyväisiä tämänkertaiseen talousarviokäsittelyyn, joka jaettiin useampaan kokoukseen. (Kuva nettilähetyksestä)Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen olivat tyytyväisiä tämänkertaiseen talousarviokäsittelyyn, joka jaettiin useampaan kokoukseen. (Kuva nettilähetyksestä)

Iin kun­nan ensi vuo­den talous­ar­vio on 1,8 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa jat­kuu talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na käyn­nis­tää ensi vuo­den alku­puo­lel­la hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tuk­sen, jon­ka tavoit­tee­na on tasa­pai­not­taa talout­ta ja sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta vas­taa­maan nykyis­tä ja tule­vaa tar­vet­ta. Täl­lä tavoi­tel­laan noin 1,0 mil­joo­nan euron sääs­töä. Kun­nas­sa jat­ke­taan pal­ve­lu­verk­ko­tar­kas­te­lua kai­kil­la toimialoilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus