Ii jakoi avus­tuk­sia järjestöille

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­ta on myön­tä­nyt ylei­sa­vus­tuk­sia lii­kun­ta­työ­tä teke­vil­le iiläi­sil­le jär­jes­töil­le. Avus­tus­ta sai­vat Iin Urhei­li­jat ry (5367,97 e), Iin Yri­tys ry (3549,79 e), Iisu ry (2857,14 e), Iin Hiih­to­seu­ra (2683,98 e), Ii Vol­ley ry (1731,60 e), AC Susi­kä­det (1558,44 e), Kui­va­nie­men Yri­tys ry (1125,54 e), Iin Meri­seu­ra ry (606,06 e) ja Iin Hevos­har­ras­ta­jat (519,48 e).

Avus­tuk­sia myön­ne­tään ins­ti­tuu­tin joh­to­kun­nan vah­vis­ta­man pis­tey­tyk­sen mukaan.