Vaih­toon läh­tö avar­si maailmankatsomusta

Moona Alaniemi kokee vaihtoon lähtemisen olleen oikea päätös ja hän on iloinen, että opiskelijoiden vaihtomahdollisuuksia tuetaan.Moona Alaniemi kokee vaihtoon lähtemisen olleen oikea päätös ja hän on iloinen, että opiskelijoiden vaihtomahdollisuuksia tuetaan.

Hau­ki­pu­taan lukion tois­ta luok­kaa käy­vä Moo­na Ala­nie­mi viet­ti hei­nä­kuus­sa kol­me viik­koa vaih­dos­sa Ita­lian Tosca­nas­sa Lions Nuo­ri­so­vaih­don kaut­ta. Lukion reh­to­rin lait­ta­ma Wil­ma-vies­ti vaih­to­mah­dol­li­suu­des­ta kiin­nos­ti Moo­naa, mut­ta 17 vuo­den ikä­ra­ja mietitytti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus