Tuh­kausa­jat ovat Oulus­sa piden­ty­neet kolminkertaisiksi

Vai­na­jien tuh­kaus­jo­not ovat piden­ty­neet alku­vuo­den aika­na Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män hau­taus­pal­ve­luis­sa. Täl­lä het­kel­lä tuh­kaus­ta voi­daan jou­tua odot­ta­maan kuu­ti­sen viik­koa tavan­omai­sen kah­den vii­kon sijaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus