Tor­pan­mäen urhei­lua­lue alkaa muo­tou­tua

Tor­pan­mäen ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tus on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä elo­kuun lop­puun saak­ka. Kaa­va­muu­tok­sen myö­tä Tor­pan­mäen aluet­ta voi­daan kehit­tää moni­puo­li­sek­si urhei­lu- ja lii­kun­ta­toi­min­to­jen sekä vir­kis­tys­käy­tön kes­kit­ty­mäk­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus