Tirin­ky­län, Keis­kan ja Joki­ky­län kou­lu­jen puo­les­ta kerä­tään nimiä

Keiskan koulu on yksi pienistä kouluista, jonka tulevaisuus on epävarma. Koulun vanhempainyhdistys järjestää koululla kaikille avoimen tilaisuuden tänään keskiviikkona 28.2. kello 18. Illan aikana pohditaan koulun tilannetta ja tulevaisuutta.

Keis­kan ja Joki­ky­län alu­een asuk­kaat Hau­ki­pu­taal­ta ja Tirin­ky­län asuk­kaat Kii­min­gis­tä vetoa­vat päät­tä­jiin ja vir­ka­mie­hiin omien lähi­kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Net­tiin on avat­tu kaik­kien kol­men kou­lun osal­ta eril­li­set nimiadres­sit. Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä Hau­ki­pu­das­ta kos­ke­vis­sa esi­tyk­sis­sä toi­ses­sa Keis­kan kou­lu lak­kau­tet­tai­siin. Toi­ses­sa vaih­toeh­to­mal­lis­sa kou­lu sai­si jat­kaa. Joki­ky­län kou­lun luu­ta lakai­si­si pois molem­mis­sa vaih­toeh­dois­sa. Samoin on tilan­ne Kii­min­gin Tirin­ky­län koulun… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus