Sisu­pas­til­lia ja kuu­lan­työn­töä, muun muas­sa

Ran­ta­poh­jas­ta 29.5.1980: Ker­ran kak­si isän­tää kes­kus­te­li puik­ko­pe­ru­nas­ta, joka on tun­ne­tus­ti hyvää peru­naa. Toi­nen isän­tä kehui, että meil­lä oli sit­ten suu­ria peru­noi­ta, aivan “kort­te­lin” mit­tai­sia. Toi­nen tuu­maa, eihän tuo mitään, minun vai­mo kun meni otta­maan, piti hakea melas­siäm­pä­ri ja sii­hen­kään ei mah­tu­nut kun pys­tyyn. S.M. Tor­nio Ja sit­ten tähän päi­vään: Ii ja Oulu Lou­nais-Lapis­sa. Kemi­läi­nen Pent­ti…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus