Seu­ra­kun­ta tar­joi­lee ate­rioi­ta avuntarvitsijoille

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on tar­jol­la aamu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le. Ne on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on talou­del­li­sia ongel­mia tai jot­ka kai­paa­vat tois­ten ihmis­ten seu­raa. Ate­riat ja aamu­pa­lat ovat mak­sut­to­mia, ellei toi­sin mai­ni­ta. Ate­rioi­ta on tar­jol­la myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus