Sau­na­hö­pe­rö myyn­ti­mies tart­tuu mie­lel­lään yhteis­ten asioi­den hoitamiseen

Tänään 60 vuotta täyttävä Lauri Kauppila istuu itse rakentamansa savusaunan edustalla. Se on luonnollisesti yksi parhaista saunoista, vaikkei niitä hänen mukaansa voikaan laittaa paremmuusjärjestykseen.Tänään 60 vuotta täyttävä Lauri Kauppila istuu itse rakentamansa savusaunan edustalla. Se on luonnollisesti yksi parhaista saunoista, vaikkei niitä hänen mukaansa voikaan laittaa paremmuusjärjestykseen.

Monet tun­te­vat Lau­ri Kaup­pi­lan tie­to­tek­niik­ka-alan myyn­ti­mie­he­nä ja yhteis­ten asioi­den hoi­ta­ja­na kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa tai yhdis­tyk­sis­sä. Jot­kut tun­te­vat myös hänen vieh­ty­myk­sen­sä sau­noi­hin. Kaup­pi­la sanoo­kin ole­van­sa sau­na­hö­pe­rö, jol­la on yhtä vail­le koh­tuul­li­nen mää­rä saunoja.

– Arto Paa­si­lin­na on sano­nut, että seit­se­män sau­naa on koh­tuul­li­nen mää­rä. Minul­la ei ole vie­lä seit­se­mää, mut­ta yhdel­le oli­si vie­lä tarve. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus