“Saman oireyh­ty­män tyy­pit yhteen” – Hau­ki­pu­taa­lai­nen Rai­ner Par­ta­nen halu­aa alu­een vete­raa­ni­mo­po­har­ras­ta­jat kool­le

Osa Haukiputaan veteraanimopotapahtuman osallistujista teki ajelun Haukiputaan keskustaan Jouni Vierimaan ja Aaro Storlöparen johdolla. Tapahtuman isä, Rainer Partanen, seuraa lähtöä takana oikealla. Rantapohjan Instagramissa on video lähdöstä. (Kuva: Teea Tunturi)

Tari­na sii­tä, miten Hau­ki­pu­taan OSAOl­la jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na alu­een ensim­mäi­nen vete­raa­ni­mo­po­ta­pah­tu­ma juon­taa juu­ren­sa vuo­teen 1974, jol­loin 15-vuo­tias Rai­ner Par­ta­nen oli­si kovas­ti tah­to­nut mopoa, mut­ta isä oli eri miel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus