Roh­keam­pien värien aika sisus­tuk­ses­sa

Syk­syn tul­len kat­seet kään­ty­vät kodin kun­toon ja sisus­tuk­seen. Syk­sy on värien aikaa, mut­ta muu­ten­kin sisus­tuk­ses­sa suo­si­tut val­koi­nen ja har­maa ovat teke­mäs­sä sijaa roh­kea­mil­le valin­noil­le, arvioi­vat Väri­sil­mä Hau­ki­pu­taan myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mik­ko Nisu­la ja sisus­tus­myy­jä ja sisus­tus­suun­nit­te­li­jak­si opis­ke­le­va Pami­la Sand­hu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus