Mus­ti ja Mir­ri muut­ti

Haukiputaan Musti ja Mirri aloitti uudessa paikassa tänään. Kahvit asiakkaille tarjotaan lauantaina. Muutto oli aikamoinen urakka, mutta tässä ollaan jo voiton puolella, oikealla yrittäjä Mervi Vesala ja liikkeessä työskentelevä Tiina Ylilehto.

Mus­ti ja Mir­ri on muut­ta­nut uuteen paik­kaan Hau­ki­pu­taal­la. Uudet tilat sijait­se­vat Liik­ku-kun­to­kes­kuk­sen naa­pu­ris­sa lii­ke­pai­kal­la, jos­sa aiem­min ovat toi­mi­neet Link­ki-kirp­pis ja Pentik.Musti ja Mir­ri muut­ti uuteen paik­kaan Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lel­ta.– Se puo­li kes­kuk­ses­ta hil­je­ni S-mar­ke­tin ja aptee­kin muu­tet­tua tän­ne län­si­puo­lel­le, jon­ne mekin halusim­me isom­pien asia­kas­vir­ran kes­kel­le, ker­too yrit­tä­jä Mer­vi Vesa­la.Ava­jai­sia Kirk­ko­tie 1:ssä vie­te­tään tänään tors­tai­na. Kah­vit tar­jo­taan asiak­kail­le lau­an­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus