Miten sujuu tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to?

Tämän talven runsaslumisuus on jo aiheuttanut päänvaivaa tielläliikkujille ja talvikunnossapitoon. Myös kotitalouksissa tuskaillaan, mihin kolattavan lumen saa mahtumaan.

Oulun kor­keu­del­la on jou­lu-tam­mi­kuus­sa saa­tu tai­vaal­ta jo kes­ki­mää­räi­sen tal­ven koko lumi­mää­rä. Joil­le­kin se on rie­mun aihe, toi­sil­le rie­sa: tal­vi­lii­kun­taan on hyvät olo­suh­teet, mut­ta tiel­lä­liik­ku­jil­le, tei­den kun­nos­sa­pi­tä­jil­le ja koti­tar­ve­ko­laa­jil­le lumi­tul­va aiheut­taa pään­vai­vaa. Tal­ven val­kea rie­mu jat­kuu, sil­lä sää­en­nus­teet lupaa­vat lisää lumi­sa­tei­ta. Pin­ta-alal­taan laa­jaan Oulun kau­pun­kiin kuu­luu pal­jon eri­lai­sia katu­ja ja tie­o­suuk­sia niin maa­seu­dul­la kuin kau­pun­gis­sa. Ajo­ra­taa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus