Me Itse ryh­mä suun­taa kat­seen tulevaan

Haukiputaan Me itse ryhmä kokoontuu Haukiputaan asukastuvalla.Haukiputaan Me itse ryhmä kokoontuu Haukiputaan asukastuvalla.

Hau­ki­pu­taan Me Itse ryh­mä on kehi­tys­vam­mais­ten oma ryh­mä Hau­ki­pu­taal­la. Menos­sa on jo 11. toi­min­ta­vuo­si. Koro­na-aika on rajoit­ta­nut tämän­kin yhtei­sön toi­min­taa, mut­ta vii­me kesäs­tä läh­tien ryh­mä on voi­nut koh­da­ta jo kas­vo­tus­ten­kin ja kokoon­tua yhtei­siin tapaa­mi­siin ja kokouk­siin. Jäl­leen­nä­ke­mis­tä on odo­tet­tu. Hie­noa tava­ta taas kave­rei­ta ja teh­dä asioi­ta yhdessä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus