Mar­tin­ta­loa puretaan

Martintalo sijaitsee Repolantien varrella.

Mar­tin­nie­mes­sä Repo­lan­tien var­res­sa sijait­se­vaa tyh­jil­lään ole­vaa Mar­tin­ta­loa pure­taan paras­ta aikaa. Kysees­sä on vuon­na 1963 val­mis­tu­nut lii­ke­ta­lo, joka on ollut nyt tyh­jil­lään ilman vuo­kra­lai­sia yli vuo­den. Iso myy­mä­lä­ti­la, jos­sa vii­mek­si toi­mi K‑kauppa, on ollut tyh­jil­lään noin nel­jä vuot­ta. Vuo­kra­kiin­teis­tön omis­taa Oulun kau­pun­ki. Raken­nus pää­tet­tiin pur­kaa kiin­teis­tön huo­non kun­non takia. Mata­lan lii­ke­ra­ken­nuk­sen taka­na ole­va asuin­ker­ros­ta­lo säi­lyy. Liikerakennuksen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus