Liu­kas­liik­kei­nen pal­lo­tai­tu­ri Tane­li Koho­nen unel­moi fut­sal-ammat­ti­lai­sen elä­mäs­tä

16-vuotias Taneli Kohonen tavoittelee paikkaa alle 19-vuotiaiden poikien futsalin EM-lopputurnauksesta.

Tane­li Koho­nen odot­taa syöt­töä ken­tän oikeal­la lai­dal­la. Sel­kä on vas­tus­ta­jan maa­lia koh­den, mut­ta 16-vuo­tias fut­sal­tai­tu­ri on jo miet­ti­nyt seu­raa­van liik­keen tar­kas­ti. Oikea jal­ka­poh­ja aset­tuu pal­lon pääl­le, pyö­räh­dys sei­nän puo­lel­ta ja puo­lus­ta­ja jää nuo­le­maan näp­pe­jään. – Vah­vuu­te­ni ovat hyök­käys­pään haas­to­ti­lan­teis­sa yhdel­lä yhtä vas­taan. Tuo kik­ka on muo­dos­tu­nut bra­vuu­rik­se­ni, Koho­nen sanoo. Kau­hua kyl­vä­vät har­hau­tuk­set tule­vat sel­käy­ti­mes­tä, sil­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus