“Käy­tä ja hei­tä pois” -kulut­ta­mis­ta koh­ti kes­tä­vää kier­to­ta­lout­ta

Korjaanko vai heitänkö pois? Haukiputaalla, Kellossa ja Martinniemessä järjestetään työpajoja, joissa on mahdollisuus korjata köyttötavaroita ja saada siihen opastusta.Korjaanko vai heitänkö pois? Haukiputaalla, Kellossa ja Martinniemessä järjestetään työpajoja, joissa on mahdollisuus korjata köyttötavaroita ja saada siihen opastusta.

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon asu­kas­tu­vat ja Mar­tin­nie­men alu­een toi­mi­jat kokoa­va Mar­tin­Ren­gas ovat muka­na uudes­sa Fol­kverks­tan-pilot­ti­hank­kees­sa. Sen tar­koi­tuk­se­na on herät­tää ihmi­set poh­ti­maan mitä arjen kulu­tus­ta­va­roi­ta voi ja kan­nat­taa kor­ja­ta ja käyt­tää uudel­leen. Kan­ta­va­na tee­ma­na on pyr­ki­mys pois “käy­tä ja hei­tä pois” -tyyp­pi­ses­tä kulut­ta­mi­ses­ta. Tavoit­tee­na on lisä­tä tie­toa kier­to­ta­lou­des­ta ja sen edis­tä­mi­ses­tä ja jär­jes­tää myös käy­tän­nös­sä puit­teet ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus