Kari Hol­ma 70 vuot­ta: Vuo­si­kym­me­net täyn­nä muis­to­ja, kult­tuu­ria ja elämää

Taiteellisuus on ollut aina osa Kari Holmaa.

Per­jan­tai­na 8.1.2021 tai­tei­li­ja Kari Hol­ma juh­lii 70-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä. Iso­ja juh­lia ei koro­nan takia ole nyt mah­dol­lis­ta jär­jes­tää, ja syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri juh­lii­kin merk­ki­päi­vään­sä perhepiirissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus