Mie­li­pi­de: Jatu­lin uima­hal­liin hyppytorni

Mei­dän mie­les­täm­me Jatu­lin uima­hal­li on nyky­ään var­sin tyl­sä paik­ka, eikä siel­lä tule käy­tyä enää, kos­ka siel­tä puut­tuu esi­mer­kik­si hyppytorni.

Esi­mer­kik­si Rak­si­lan uima­hal­li on pal­jon parem­pi paik­ka, kos­ka siel­tä löy­tyy hyp­py­tor­ni kym­me­neen met­riin asti.

Jatu­lin uima­hal­liin sai­si tul­la hyp­py­tor­ni, että siel­lä kävi­si enem­män lap­sia ja nuo­ria. Pon­nah­dus­lau­ta­kin oli­si vain plussaa.

Ongel­ma­na on, se että koh­ta Jatu­lin uima­hal­lis­sa ei käy enää kukaan nuori.

On kui­ten­kin hyvä, että Hau­ki­pu­taal­la on uima­hal­li, jos­sa uida, mut­ta mei­dän mie­les­täm­me uima­hal­liam­me pitäi­si uudis­taa esi­mer­kik­si raken­ta­mal­la uusia altai­ta, poreal­tai­ta ja hyppytorni.

Me olem­me huo­man­neet, ettei­vät ikäi­sem­me enää käy uimas­sa, kos­ka siel­tä ei löy­dy meil­le tekemistä.

Elias Rehu ja Onni Vuo­ki­la, Haukipudas