Jäi­den­läh­tö lähes­tyy – pitää­kö olla huolissaan?

Kevät ete­nee kohis­ten, vesien vir­taa­mat ovat nousus­sa ja jäät sulaa. Suu­ri joka­ke­väi­nen luon­to­näy­tel­mä on alka­nut. Jokien äärel­lä asu­vien mie­les­sä kal­vaa pel­ko tul­va­ris­keis­tä. Pitää­kö nyt olla huo­lis­saan, kysy­vät Kii­min­ki­jo­ki­var­ren ja Iijoen joki­var­sien asuk­kaat. Kii­min­ki­joel­la tilan­ne on rau­hal­li­nen eivät­kä ennus­teet lupaa poik­keuk­sel­lis­ta tul­vaa. Sen sijaan Iijoen ja Kui­va­joen vesis­tö­alueil­la tul­va tulee ole­maan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi ja ennä­tys­tul­vat ovat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus