Hyvin­voin­tia yhteistyössä,ideointia ja tule­via tapah­tu­mia, luvas­sa uusia kesätapahtumia

– Hyvinvointitiimin aluejako on tehty koulujaon mukaisesti. Mutta rajat ovat lähinnä veteen piirrettyjä viivoja. Teemme paljon yhteistyötä keskenämme aina tilanteen niin vaatiessa. Olemme tyytyväisiä, että kokeilu pohjoisella alueella onnistui niin hyvin, että vastaava toiminta voidaan ottaa käyttöön muillakin alueilla, toteavat tiimin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijat Janika Harju ja Teija Heikkinen. Kuva: Kari Holma– Hyvinvointitiimin aluejako on tehty koulujaon mukaisesti. Mutta rajat ovat lähinnä veteen piirrettyjä viivoja. Teemme paljon yhteistyötä keskenämme aina tilanteen niin vaatiessa. Olemme tyytyväisiä, että kokeilu pohjoisella alueella onnistui niin hyvin, että vastaava toiminta voidaan ottaa käyttöön muillakin alueilla, toteavat tiimin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijat Janika Harju ja Teija Heikkinen. Kuva: Kari Holma

Oulun kau­pun­ki jär­jes­ti maa­lis­kuus­sa Hyvin­voin­tia yhteis­työs­sä yhdis­ty­sil­lat Oulun Poh­joi­sel­la alu­eel­la, johon kuu­lu­vat Ase­ma­ky­lä, Mar­tin­nie­mi, Joki­ky­lä, Hau­ki­pu­das, Kel­lo, Kivi­nie­mi, Pate­nie­mi, Raja­ky­lä, Rita­har­ju, Kui­vas­jär­vi ja Pöl­lön­kan­gas. Yhdis­ty­sil­lat jär­jes­tet­tiin 14.3. Kel­lon yhtei­sö­ti­las­sa eli enti­sel­lä asu­kas­tu­val­la ja 20.3. Rita­har­jun koululla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus