Hau­Pan nai­sil­le tasa­pe­li derbystä

Hau­Pan nais­ten edus­tus­jouk­kue nap­pa­si tär­keän pis­teen Oulun Työ­väen­pal­loa (OTP) vas­taan pela­tus­ta der­bys­tä. Otte­lu Hei­nä­pään teko­nur­mel­la päät­tyi tasa­pis­tei­siin 2–2.

Tasai­nen vään­tö Hau­Pan ja OTP:n välil­lä alkoi heti alku­het­kil­tä ja jän­ni­tys­tä oli ilmas­sa lop­pu­met­reil­le asti. OTP ava­si pis­te­ti­lin jo 4 minuu­tin koh­dal­la, mut­ta Hau­Pa iski vah­vas­ti takai­sin 11. peli­mi­nuu­til­la. Pet­ra Anna­la riis­ti pal­lon OTP:n top­pa­ril­ta ja sijoit­ti sen var­mas­ti ala­nurk­kaan maa­li­vah­din ohi.

Hau­Pa jat­koi vah­vaa otet­taan ja 35. peli­mi­nuu­til­la Anni­ka Kai­nu­har­ju vii­meis­te­li maa­lin Mil­la Kit­ti­län hie­nos­ta syö­tös­tä. OTP ran­kai­si kui­ten­kin vain 2 minuut­tia myö­hem­min iske­mäl­lä 2–2 tasoi­tuso­su­man, min­kä jäl­keen maa­le­ja ei enää nähty.

Ilmas­sa oli taval­lis­ta enem­män jän­ni­tys­tä ja molem­mat jouk­ku­eet tais­te­li­vat pis­teis­tä ahnees­ti. Koko­nai­suu­des­saan peli oli Hau­Pal­ta hyvä ja tuliai­se­na Hau­ki­pu­taal­le läh­ti myös tär­keä yksi piste.