Hau­ki­pu­das­hiih­dos­sa huol­to pelaa ja ladut ovat olympiakunnossa

Haukipudashiihtojen järjestäjiä tutustumassa maalipaikkaan, joka sijaitsee Jatulin takana. Päiväkotilaisia taustalla lähdössä ladulle. Kuvassa vasemmalta Erkki Kumpula, Kari Breilin, Paavo Jääskelä, Hannu Liljamo, Jarmo Savilaakso ja Jukka Tienhaara. Haukipudashiihtojen lähtöpaikka sijaitsee Torpanmäellä. Lasten Haukipudashiihto kisataan Torpanmäellä.

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa kak­si­päi­väi­se­nä 24.–25. hel­mi­kuu­ta. Lau­an­tai­na Tor­pan­mäel­lä on las­ten hiih­to­ki­sa ja koko per­heen tapah­tu­ma ja sun­nun­tai­na suk­si­taan perin­tei­nen hyvän tuu­len latu­ret­ki. Jär­jes­te­lyt ovat jo hyväl­lä mal­lil­la. Eri teh­tä­viin tar­vi­taan noin 70 hen­keä. Jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­va pai­kal­li­nen urhei­luseu­ra­vä­ki ja muut vapaa­eh­toi­set kokoon­tu­vat ennen Hau­ki­pu­das­hiih­to­ja kym­men­kun­ta ker­taa suun­nit­te­le­maan ja sopi­maan teh­tä­vis­tä. Muka­na on pit­kään ja jopa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus