Hän jät­ti jäl­jen: Pai­nin oppi­tun­nil­la Eero Tapion kans­sa

Eero Tapio ja Gennady Sapunov makkaran paistossa v.1968 Eeron kotona Huvipolulla.

Pai­ni on ollut Hau­ki­pu­taal­la suo­sit­tu urhei­lu­muo­to käy­tän­nös­sä jo yli 100 vuot­ta. Nykyi­sin Hau­ki­pu­taan Heit­to­na ja Hau­ki­pu­taan Veik­koi­na tun­net­tu­jen urhei­luseu­ro­jen taus­ta on ollut hyvin väri­käs. Seu­ro­ja on perus­tet­tu ja lope­tet­tu muun muas­sa poliit­ti­sis­ta syis­tä eri nimi­si­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus