Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jalat syväl­lä Poh­jois-Poh­jan­maan mullissa

Sunnuntain keskustelutilaisuudessa Olga Oinas-Panuma kertoi omista vaaliteemoistaan ja keskustelua heräsi niin ulkopolitiikasta, maa- ja metsätaloudesta kuin myös koulutuksesta.Sunnuntain keskustelutilaisuudessa Olga Oinas-Panuma kertoi omista vaaliteemoistaan ja keskustelua heräsi niin ulkopolitiikasta, maa- ja metsätaloudesta kuin myös koulutuksesta.

Vii­me sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la kokoon­nut­tiin kuu­le­maan edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Olga Oinas-Panu­man aja­tuk­sia ja kes­kus­te­le­maan aiheis­ta, jot­ka hän haluai­si nos­taa esil­le mah­dol­li­sel­la kau­del­laan Arka­dian­mäel­lä. Pai­kal­la oli­vat Olgaa tuke­mas­sa pai­kal­li­set poli­tii­kan kon­ka­rit, Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa ja Samu­li Poh­ja­mo. Olga ker­toi ihmis­ten pariin jal­kau­tu­mi­sen ole­van hänel­le eri­tyi­sen tärkeää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus