Ajo­kort­ti­la­ki mul­lis­tui hei­nä­kuun alus­sa – ajo­kor­tin voi suo­rit­taa jopa 14 ajo­tun­nin jäl­keen

Heinäkuun alusta voimaan tulleen ajokorttilain myötä ajo-opetuksen voi aloittaa jo kaksi vuotta ennen ajo-oikeuteen vaadittavaa ikää. Täysikäinen voi saada ajokortin haltuunsa nykyisellään suoritettuaan minimissään 14 ajotuntia ja ajokokeen hyväksytysti.

Ajo­kort­ti­la­ki muut­tui huo­mat­ta­vas­ti hei­nä­kuun alus­sa: enti­ses­tä kol­mi­vai­hei­ses­ta auto­kou­lus­ta siir­ryt­tiin yksi­vai­hei­seen, ins­sia­jo­koe piden­tyi tun­nin mit­tai­sek­si ja ajo-ope­tus­lu­van saa­mi­sen ehdot keven­tyi­vät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus