Äänes­tää pitää, tot­ta kai!

93-vuo­tias Lii­sa Kojo on elä­män­sä aika­na ehti­nyt äänes­tää niin monis­sa vaa­leis­sa, että niis­tä on vai­ke­aa pitää lukua. Äkkiä ei tule mie­leen yksiä­kään vaa­le­ja, jois­sa hän ei oli­si  äänes­tä­nyt. – Äänes­tä­mi­sen tär­keys on tul­lut jo kodin perin­tö­nä. Muis­tan, kuin­ka ker­ran nuo­re­na en ollut vie­lä äänes­tä­nyt, niin isä toi­mit­ti mene­mään kii­reen vilk­kaa äänes­tä­mään Mar­tin­nie­men Putaan kou­lul­le, muistelee… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus