Nuo­ret toi­vo­vat paik­kaa oleskeluun

Ylikiimingin koulun yhdeksäsluokkalaiset Iina Pyhtinen, Niklas Hintsala, Ander Nikula, Matilda Koistinaho ja Kalle Isoaho kertovat, että yleensä vapaa-aikaa tulee vietettyä kotosalla. Rantapohja ja Ylikiimingin mediaryhmä tekivät yhteistyässä kyselyn nuorille siitä, missä vapaa-aikaa yleensä vietetään ja mitä nuoret silloin haluaisivat tehdä.

Yli­kii­min­ki­läis­nuo­ret ehdot­ta­vat muun muas­sa urhei­lu­ker­ho­ja ja yhtei­siä reis­su­ja eri paik­koi­hin Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin kou­lun Ran­ta­poh­jan mediayh­teis­työ­op­pi­laat teki­vät yli­kii­min­ki­läis­van­hem­pien toi­vees­ta 7.– 9.-luokkalaisten kes­kuu­des­sa kyse­ly­tut­ki­muk­sen, jos­sa sel­vi­tet­tiin, mis­sä ja miten nuo­ret vapaa-aikan­sa haluai­si­vat käyt­tää. Kaik­ki­aan 90 ylä­kou­lu­lais­ta vas­ta­si netis­sä toteu­tet­tuun kyse­lyyn. Heis­tä suu­rin osa tote­si halua­van­sa olla vapaa-aika­naan koto­na, kyläl­lä (tai Vesa­las­sa) tai kave­ril­la. Jon­kin­lais­ta kahvilaa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus