Kirk­ko­kuo­ro juh­li musii­kin mer­keis­sä

Juhlivan kirkkokuoron lisäksi säveljuhlassa esiintyivät miesten lauluryhmä ja lapsikuoro, joita kaikkia kanttori Anja Hyyryläinen johtaa. Lisäksi hän vetää myös Laulutrio Maariet -nimistä kolmikkoa, joka ei esiintymään päässyt yhden jäsenensä estymisen takia. Kaikkiaan kirkkokuorossa on laulajia viisitoista ja miesten lauluryhmässä kymmenen  sekä lapsikuorossa 12 - 18. Erilaiset yhteensattumat nipistivät juhlaan osallistuneiden lapsikuorolaisten määrän kuuteen.

Yli-Iin kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti viral­li­sen ole­mas­sao­lon­sa 50-vuo­tis­ta tai­val­ta lau­lun ja musii­kin paris­sa pal­musun­nun­tai­na pide­tys­sä sävel­juh­las­sa, joka aurin­koi­ses­ta ulkoi­lusääs­tä huo­li­mat­ta veti Yli-Iin valoi­saan kirk­koon run­saan ja kiin­nos­tu­neen ylei­sön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus