Digi­ti­laus pape­ri­leh­den tilaa­jal­le

Tilaus­vaih­toeh­to Hin­ta  

Digi­ti­laus pape­ri­leh­den tilaa­jal­le

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Sisäl­tyy pape­ri­leh­den tilauk­seen. Tilaa