Tie­to­vi­sa 6.8.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä vita­mii­nin esias­te on beta­ka­ro­tii­ni, jota on mm. pork­ka­nas­sa ja eräis­sä muis­sa­kin saman­vä­ri­sis­sä kas­veis­sa? 2. Mikä on suo­si­tun loma­maan Thai­maan val­tio­muo­to? Eli mikä tit­te­li hal­lit­si­jal­la? 3. Mit­kä oli­vat v. 2017 kol­me eni­ten yli­no­peus­sak­ko­ja saa­nut­ta auto­merk­ki Suo­mes­sa merk­kien mää­rään suh­teu­tet­tu­na? 4. Mikä yhtye saa­daan, kun Yli-Iis­sä toi­mi­van urhei­luseu­ran nimes­tä vaih­de­taan ensim­mäi­nen kir­jain? 5. Minkä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus