Tie­to­vi­sa 13.5.2019

Kysy­myk­set Mis­tä tun­ne­taan ruot­sa­lais­tyt­tö Gre­ta Thun­berg? Mikä on Bri­tan­nian kunin­gas­huo­neen jäsen­ten Eli­sa­bet­hin puo­lel­ta tule­va ”suku­ni­mi”? Mis­tä kah­des­ta maas­ta tule­via mat­kai­li­joi­ta yöpyi Suo­mes­sa eni­ten v. 2018? Kuka Suo­men pre­si­den­teis­tä on elä­nyt van­him­mak­si? Mikä oli Suo­men tär­kein vien­ti­maa v. 2018? a) Kii­na, b) Japa­ni, c) Ruot­si, d) Sak­sa Mil­lä Ylen Meri­sää ‑ohjel­mas­sa mai­ni­tul­la sää­ase­mal­la on sama nimi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus